Výroční cena profesionálů
WEVA PlAward 2017
Hlavní kategorie
3/12
WEVA PlAward 2017 - Nejlepší úprava videa - Monia | Tomek - A Crazy Kind of Love
WEVA PlAward 2017 - Nejlepší úprava videa - Agata & Damian in Iceland
WEVA PlAward 2017 - Nejlepší úprava videa - Fulfilled Dreams | K&N
WEVA PlAward 2017 - Nejlepší úprava videa - Justi & Lolek
WEVA PlAward 2017 - Nejlepší úprava videa - Emila & Konrad - Summer of Love
WEVA PlAward 2017 - Nejlepší úprava videa - Wedding under sky... October night.
WEVA PlAward 2017 - Nejlepší úprava videa - Super8 film in Marry Me Studio short
WEVA PlAward 2017 - Nejlepší úprava videa - Marta & Michał - Wedding Highlights | KM Studio
WEVA PlAward 2017 - Nejlepší úprava videa - Sandra & Marcin

Fulfilled Dreams | K&N

Videographer Prestige Films

Vratislav, Polsko
Dmitry Sedov — 9
Reticências Produções — 6
La fabriqueta films — 6
Welcome Films — 8
Elton Sabatino — 7
Diego Ortuso — 4
George Zorbas — 4
Gione da Silva — 6
∑ 50