Ετήσιο βραβείο επαγγελματιών
WEVAAward2018
1/95
WEVA Award 2018 - Καλύτερος πρωτοεμφανιζόμενος της χρονιάς - rEVOLution
WEVA Award 2018 - Καλύτερος πρωτοεμφανιζόμενος της χρονιάς - I CARRY YOUR HEART WITH ME
WEVA Award 2018 - Καλύτερος πρωτοεμφανιζόμενος της χρονιάς - Shanta + Tim - From Australia to India
WEVA Award 2018 - Καλύτερος πρωτοεμφανιζόμενος της χρονιάς - Elena & Castor - The power of love
WEVA Award 2018 - Καλύτερος πρωτοεμφανιζόμενος της χρονιάς - Make your dreams come alive
WEVA Award 2018 - Καλύτερος πρωτοεμφανιζόμενος της χρονιάς - In a Search of Sunset
WEVA Award 2018 - Καλύτερος πρωτοεμφανιζόμενος της χρονιάς - Patka & Miikka | Barn House | Teaser

rEVOLution

Βιντεογράφος Олег Леднев

Μόσχα, Ρωσία
Dmitry Sedov — 10
Luz Casal — 6
Lukasz Kujawski — 7
Riccardo Fasoli — 9
Evgeniy Romanov — 10
Lenny Pellico — 9
∑ 51