Filmowiec Viktor Fo (Moskwa, Rosja)
Filmowiec Ezio Cosenza (Mesyna, Włochy)