Video của ngày
Ngày 06 tháng 10 năm 2019
Video của ngày
Ngày 12 tháng 08 năm 2019
Video của ngày
Ngày 06 tháng 12 năm 2018
Lựa chọn của người biên tập
Video của ngày
Ngày 03 tháng 04 năm 2019
Video của ngày
Ngày 31 tháng 05 năm 2019
Video của ngày
Ngày 18 tháng 02 năm 2019
Video của ngày
Ngày 23 tháng 10 năm 2018
Người thắng trong cuộc thi đấu tuần
21 — 27/09/2019
Video của ngày
Ngày 06 tháng 12 năm 2018
Lựa chọn của người biên tập
Videographer PK video Films
Kraków, Ba Lan
0
23
Các video trong ngày
3
Lựa chọn của người biên tập
14
Số tiền thắng cuộc
trong trận thi đấu tuần
1411
Tổng điểm dành cho 20 video hàng đầu
trong 2 năm qua

Agnieszka & Maciek

Nhận xét:

Chỉ có người dùng đã đăng kí mới có thể để lại nhận xét. Đăng ký hoặc Đăng nhập