Video của ngày
Ngày 12 tháng 04 năm 2019
Video của ngày
Ngày 29 tháng 01 năm 2019
Lựa chọn của người biên tập
Video của ngày
Ngày 22 tháng 04 năm 2019
Video của ngày
Ngày 01 tháng 04 năm 2019
Lựa chọn của người biên tập
Video của ngày
Ngày 03 tháng 04 năm 2019
Video của ngày
Ngày 25 tháng 03 năm 2019
Video của ngày
Ngày 24 tháng 03 năm 2019
Lựa chọn của người biên tập
Video của ngày
Ngày 29 tháng 01 năm 2019
Lựa chọn của người biên tập
Videographer Riccardo Fasoli
Düsseldorf, Đức
25
Các video trong ngày
13
Lựa chọn của người biên tập
5
Số tiền thắng cuộc
trong trận thi đấu tuần
1118
Tổng điểm dành cho 20 video hàng đầu
trong 2 năm qua
this is a small part of the reel that we are editing for Kreativ wedding
· 8.032 views ·

Nhận xét:

Chỉ có người dùng đã đăng kí mới có thể để lại nhận xét. Đăng ký hoặc Đăng nhập